Dr. Kong呈獻:陳嘉倩無論係著護士裝、空姐裝定廚師裝都一樣又靚又PRO💖!但其實身任咁PRO嘅職業,有咩揀鞋小貼士呢?👟

陳嘉倩無論係著護士裝、空姐裝定廚師裝都一樣又靚又PRO💖!

但其實身任咁PRO嘅職業,有咩小貼士呢?即刻去片,等塔羅大師 嘉倩 贈你幾句啦👀!

立即去片>> 點擊此處

🌟PRO WORK護士鞋大熱賣點

✅Grip Max抓地橡膠:特殊防滑橡膠,配合排水坑紋設計,增強抓地感

✅中底高回彈EVA物料: 有效吸震、卸力

✅較硬後跟杯:減少後跟過度擺動、關節勞損及疲勞

✅驗腳配墊:免費驗腳,了解足部情況適配最適合鞋墊,全面承托足弓,減少勞損機會

🌟PRO WORK女裝中踭鞋大熱賣點

✅前掌有唔同圍度選擇:肥瘦腳形都咁Fit

✅優質皮料:柔軟又舒適

✅鞋內亦有全接觸鞋墊:有效全面承托足弓及前掌,減少勞損機會

🌟PRO WORK黑色運動鞋大熱賣點

✅Grip Max抓地橡膠:特殊防滑橡膠,配合排水坑紋設計,增強抓地感

✅中底高回彈TPU物料: 提高步行穩定性,有效吸震、卸力

✅較硬後跟杯:減少後跟過度擺動、關節勞損及疲勞

✅驗腳配墊:免費驗腳,了解足部情況適配最適合鞋墊,全面承托足弓,減少勞損機會