Dr. Kong 尖沙咀海港城分店已隆重開業

Dr. Kong 尖沙咀海港城分店已隆重開業,住附近嘅客人快啲去體驗下我哋嘅免費Check & Fit 驗腳服務🥰,客人可透過 3D智能驗腳儀🦵即時出報告🧐可以知道及了解自己足部嘅情況後配返對合適自己嘅鞋👟及免費鞋墊(A, B, C, C+)仲有推介相關運動一齊做🤸‍♂️,令雙腳更輕鬆🦶,即日起凡到店購滿$ 600後即可獲抹鞋濕紙巾(十片)價值$29資訊如下:

詳情
親臨尖沙咀海港城門市購滿$600,即可獲鞋用濕紙巾(十片)乙包 價值:$29。

活動期限: 1月26日至2月9日止
數量有限,先到先得,送完即止
本次活動只限尖沙嘴海港城分店。
以單一發票計算
—————————

地址:九龍尖沙咀海港城海運大廈 OTG18 號舖

電話:2806 0116

—————————